e-learningový portál České bankovní asociace

Česká bankovní asociace (ČBA) vznikla v roce 1990 pod původním názvem Bankovní asociace. Od roku 1992 působí jako dobrovolné sdružení právnických osob, podnikajících v peněžnictví a oblastech úzce navazujících.

V současné době ČBA sdružuje banky, které reprezentují více než 99 % bankovního sektoru.

K úkolům ČBA patří zejména:

  • zastupovat a prosazovat společné zájmy členů ve vztahu k parlamentu, vládě, dalším orgánům exekutivy, České národní bance a dalším právním subjektům.
  • podporovat profesní přípravu pracovníků bank způsoby a formou odpovídající aktuálním potřebám trhu a poptávce členů, včetně zajišťování a organizace přednášek, seminářů, vzdělávacích a osvětových kurzů a zkoušek v souladu s vlastními vzdělávacími programy i příslušnou legislativní úpravou.

Více se dočtete na stránkach České bankovní asociaci.

Dne 1. 12. 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Zákon zavádí nová pravidla a povinnosti v oblasti poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Důraz je kladen na odbornou způsobilost všech osob, věnujících se poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů, která se prokazuje osvědčením o provedení odborné zkoušky.

ČBA, jako jedna z prvních institucí, získala akreditaci pro provádění odborných zkoušek.

Vzdělávací portál ČBA EDUCA obsahuje vše potřebné pro přípravu na všechny typy odborných zkoušek formou e-learningu.

Zkoušky budou organizovány ve všech krajských městech ČR v návaznosti na projeveném zájmu uchazečů.