e-learningový portál České bankovní asociace

FAQ - Časté dotazy

Vyberte si kategorii, do které patří Váš dotaz.

?Jak probíha zkouška?

Podívejte se na toto video:

?Jak se přihlásit do portálu ČBA Educa a jak studovat e-learningové kurzy?

Podívejte se na toto video:

?Můžu se ze zkoušky odhlásit?

Ano, z termínu zkoušky se můžete odhlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách ČBA Educa, minimálně 7 dní před termínem zkoušky. Můžete si vybrat jiný termín, nebo Vám úhrada za zkoušku bude vrácena dobropisem.
POZOR, pokud jste z banky, anebo z jiné organizace, která má s ČBA uzavřenou smlouvu o vykonávání zkoušek, mohou být podmínky pro odhlášení jiné.

?Mohu si po složení zkoušky svůj test prohlédnout?

Ano, test budete mít k dispozici na portále ČBA Educa po přihlášení k Vašemu účtu.

?Nepřišlo mi osvědčení o vykonání zkoušky.

Osvědčení o vykonání zkoušky Vám bylo po schválení zasláno emailem. Všechna Vaše získaná osvědčení máte k dispozici i na portále ČBA Educa po přihlášení k Vašemu účtu. Můžete nám ale také napsat na podpora@cbaeduca.cz, a my Vám pomůžeme osvědčení najít, nebo Vám ho pošleme znovu.

?Mohu se odvolat proti výsledku zkoušky?

Ano, odvolání je možné podat do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne konání odborné zkoušky prostřednictvím formuláře. Přihlaste se do aplikace, v záložce ZKOUŠKY/MÉ ZKOUŠKY klikněte na formulář a uveďte důvod odvolání. Výsledek odvolání bude zaslán nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů emailem.

?Kdo zkoušku potřebuje?

Dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru musí zkoušku složit poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, jejich pracovníci a vázaní zástupci.

Tuto povinnost mají všichni pracovníci, kteří mají na starosti nebo provádějí prodej nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru u poskytovatelů nebo zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, ať už pracuji samostatně, či jako vázáni zástupci poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru.

?Do jakého data musím zkoušku složit?

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost 1.12.2016. Dle zákona musíte zkoušku složit do dvou let od tohoto data, tzn. do 1.12.2018 (§ 176 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru).

?Jak se mohu přihlásit na zkoušku?

Přihlášení probíhá elektronicky prostřednictvím systému ČBA Educa. Vybete si termín a typ zkoušky a vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášení na termín zkoušky Vám bude potvrzeno emailem. Termíny a přihlášku naleznete v části Zkoušky - Termíny zkoušek.

?Na některé termíny se nelze přihlásit, proč?

Protože je tento termín zkoušky obsazen nebo jsou místa rezervovaná. V takovém případě si najděte jiný termín, kde jsou k dispozici volná místa.

?Můžu se ze zkoušky odhlásit?

Ano, z termínu zkoušky se můžete odhlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách ČBA Educa, minimálně 7 dní před termínem zkoušky. Můžete si vybrat jiný termín, nebo Vám úhrada za zkoušku bude vrácena dobropisem.

?Jak probíhá zkouška?

Zkouška probíhá elektronicky, test se vyplňuje na tabletech. Jak zkouška probíhá se můžete podívat na videu v části FAQ - Videá. Pro úspěšné složení zkoušky musíte získat potřebný počet bodů v části znalosti i v části dovednosti (více o hodnocení se dovíte v části Zkoušky – Hodnocení zkoušek). Test je po zkoušce automaticky vyhodnocen a Vy se okamžitě dozvíte výsledek zkoušky.

Na zkoušce je přítomen komisař tzv. supervizor, který Vám sdělí všechny potřebné informace.

?Co si musím ke zkoušce přinést?

Ke zkoušce si musíte přinést pouze průkaz totožnosti: občanský průkaz, cestovní pas, případně náhradní doklad vystavený policií, nebo jiný doklad, pokud jste občanem jiného státu.

Účastník zkoušky, který nepředloží platný doklad totožnosti, nebude ke zkoušce připuštěn.

Další pomůcky např. papíry, kalkulačky, psací potřeby budou na místě k dispozici.

?Jak dlouho zkouška trvá?

Délka zkoušky se liší podle typu zkoušky:

 • Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení - 120 minut
 • Spotřebitelské úvěry na bydlení - 120 minut
 • Vázané spotřebitelské úvěry - 90 minut
 • Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení - 180 minut

?Mohu skládat více zkoušek v jeden den?

Ano, v takovém případě se musíte přihlásit na odpovídající počet termínů a typů zkoušek ve Vámi zvolený den.

?Kdy se dozvím výsledek zkoušky?

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě po složení zkoušky. Zkouška podléhá schválení. Schválení zkoušky proběhne v den zkoušky, nejpozději v následující pracovní den.

?Mohu si po složení zkoušky svůj test prohlédnout?

Ano, test budete mít k dispozici na portále ČBA Educa po přihlášení k Vašemu účtu.

?Kdy obdržím osvědčení o vykonání zkoušky?

Zkouška podléhá schválení, které proběhne v den zkoušky, nejpozději v následující pracovní den. Po schválení zkoušky obdržíte emailem oznámení o jejím výsledku.

V případě úspěšného složení zkoušky bude přílohou emailu i osvědčení o vykonání zkoušky.

?Nepřišlo mi osvědčení o vykonání zkoušky.

Osvědčení o vykonání zkoušky Vám bylo po schválení zasláno emailem. Všechna Vaše získaná osvědčení máte k dispozici i na portále ČBA Educa po přihlášení k Vašemu účtu. Můžete nám ale také napsat na podpora@cbaeduca.cz, a my Vám pomůžeme osvědčení najít, nebo Vám ho pošleme znovu.

?Co když u zkoušky neuspěji?

Zkoušku můžete skládat opakovaně. Rezervujete si nový termín zkoušky, uhradíte poplatek za zkoušku a přijdete zkoušku složit znovu. Nový termín a přihlášku naleznete v části Zkoušky - Termíny zkoušek.

?Pomůžete mi s přípravou na zkoušku?

Ano, můžete zdarma využít náš e-learningový kurz, který obsahuje nejenom otázky ke zkouškám, ale krátké a srozumitelné vysvětlení, anebo si zde můžete vyzkoušet test. Přístup do e-learningu získáte po přihlášení na termín zkoušky v části Zkoušky - Termíny zkoušek a uhrazení poplatku za zkoušku.

?Pro koho je E-learning určen a kolik stojí?

E–learningové kurzy slouží jako příprava na zkoušky. Pro účastníky zkoušky jsou ZDARMA.

?Musím před zkouškou absolvovat E-learning?

Ne, nemusíte, k přípravě na zkoušku můžete využít jiný způsob studia.

?Kdo připravoval eLearning?

Na přípravě podkladů k e-learningovým kurzům se podíleli jak odborníci z akademického prostředí (Masarykovy univerzity Brno), tak odborníci z praxe (zaměstnanci a externí spolupracovníci České bankovní asociace).

?Co obsahuje eLearning?

Pro každý typ zkoušky je připraven samostatný e-learning. Kurzy se skládají z několika částí:

 • Studijní texty obsahující základní strukturu a podstatné obsahové náležitosti daného tematického okruhu který odpovídá členění stanovenému v prováděcí vyhlášce ČNB č. 384/2016 Sb.
 • Cvičný zkušební test, který je generován a následně vyhodnocen dle podmínek jako na zkoušce (stanovených v prováděcí vyhlášce)
 • Všechny otázky doplněny o vysvětlení či komentář, který blíže specifikuje, shrnuje nebo upozorňuje na to, která odpověď je správná
 • Soubory pro tisk - otázky k prověření znalostí i k prověření dovedností (otázky k případovým studiím) je možné si vytisknout, a to ve dvou možných variantách:
  • s vyznačenou správnou odpovědí, anebo více odpověďmi (dle konkrétního typu otázky)
  • bez vyznačené správné odpovědi
 • Instruktážní video ke studiu e-learningových kurzů

Podívejte se na ukázku vzdělávání (e-learning) v části Zkoušky - Testy a otázky - Připravte se na zkoušku....

?Vyplnil jsem přihlášku na zkoušku a neobdržel jsem fakturu?

Před zpracováním se přihlášky kontrolují, následně se generuje faktura, která je zaslána emailem. Tento proces není plně automatický a zpracování probíhá zpravidla v daný pracovní den. Pokud neobdržíte fakturu ani následující pracovní den, prosím, kontaktujte nás na podpora@cbaeduca.cz.

?Na faktuře jsem nenašel variabilní symbol?

Variabilní symbol je uveden v horní části faktury. Při úhradě vždy uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře. Tady najdete vzor faktury.

?Při platbě jsem omylem neuvedl variabilní symbol, co mám dělat?

V takovém případě nám, prosím, pošlete emailem dodatečné informace k platbě, abychom mohli Vaší úhradu spárovat např. s číslem účtu, ze kterého byla úhrada provedena, co bylo uvedeno v poznámce platby apod..

?Jaké je číslo účtu na úhradu faktury?

Platební údaje jsou:

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ92 2010 0000 0026 0120 7954
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Při úhradě vždy uvádějte variabilní symbol.

?Proč jsem obdržel fakturu na 0Kč?

Po zpracování Vaší přihlášky Vám zašleme Zálohovou fakturu. Při platbě nezapomeňte uvést správný variabilní symbol a dodržet termín splatnosti. Tato faktura není daňový doklad.

Po přijetí platby Vám zašleme Fakturu k platbě, kde je sice uvedena fakturovaná částka, ale zároveň je zde uvedeno: „K úhradě: 0,00 Kč", protože byla uhrazena záloha. Tato faktura se nehradí.

Po složení zkoušky Vám zašleme Řádnou fakturu (faktura po dodané službě), kde je uvedeno: „Fakturovaná částka celkem: 0,00 Kč" a také „K úhradě: 0,00 Kč". Tato faktura se nehradí.

?Kdo připravuje otázky na testy?

Soubor zkouškových otázek, s nimiž pracujeme na našich stránkách, je importovaným souborem zkouškových otázek (zadání včetně odpovědí), které na základě ustanovení § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, připravila Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí. K importu otázek využíváme technického formátu xml, v němž byl soubor otázek zveřejněn na webových stránkách ČNB. S ohledem na již udělenou akreditaci, bychom měli být ze strany ČNB informováni prostřednictvím datové schránky pokaždé, když dojde k jakékoli změně v souboru zkouškových otázek. Zaručujeme, že každá taková ohlášená změna bude neprodleně zapracována do podkladů zveřejňovaných na našich stránkách.

?Co dělat, když mám pocit, že otázka je nejasná nebo odpověď je nesprávná?

Vaše připomínky k samotným zkouškovým otázkám (nebo výběru správných odpovědí) bohužel nemůžeme přímo zapracovat, neboť Česká bankovní asociace není odpovědna za podobu souboru zkouškových otázek, který je připravován Českou národní bankou ve spolupráci s Ministerstvem financí. Velmi si jich ale ceníme a zahrneme je do průběžných návrhů na změny a doporučení, které České národní bance k souboru zkouškových otázek předkládáme.