e-learningový portál České bankovní asociace

Novinky

23.11.2018
Vyhodnocení uspěšnosti
Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 1. pololetí roku 2018

Česká národní banka na svých stránkách zveřejnila dokument „Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za 1. pololetí roku 2018“.

Jedná se o souhrnná čísla za všechny akreditované osoby. V tabulce níže jsou doplněna čísla za ČBA Educa.
Statistika byla vytvořena z údajů o vydaných zkouškových testech, které zasílají všechny akreditované osoby ČNB.

všechny akreditované osoby ČBA Educa
Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
1. čtvrtletí 2018 9692 7401 76,36% 4234 3512 82,95%
2. čtvrtletí 2018 15536 11131 71,65% 4902 3607 73,58%
Celkem 2018 (1. pol rok) 25 228 18 532 73,46% 9136 7119 77,92%
ČBA Educa
Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
1. čtvrtletí 2018 4234 3512 82,95%
2. čtvrtletí 2018 4902 3607 73,58%
Celkem 2018 (1. pol rok) 9136 7119 77,92%


ROK 2018 (1. pol rok) všechny akreditované osoby ČBA Educa
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení 9534 6355 66,66% 1426 1079 75,67%
Vázané spotřebitelské úvěry 631 458 72,58 % 445 329 73,93%
Spotřebitelské úvěry na bydlení 552 455 82,43 % 278 232 83,45%
Souhrnná zkouška 14511 11264 77,62% 6987 5479 78,42%
ČBA Educa
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení 1426 1079 75,67%
Vázané spotřebitelské úvěry 445 329 73,93%
Spotřebitelské úvěry na bydlení 278 232 83,45%
Souhrnná zkouška 6987 5479 78,42%
27.10.2018, Praha
Exams
ČBA: Participants of the Exam with translation to the foreign language recommend: focus on multiple choice questions

One of the participants, Jean-Francois Remy, was kind to answer the following questions for us:

You are one of the very first foreign participants to finish the exam with the translation to the foreign language in ČBA Educa system. Not only successfully but with an amazing result. How long have you prepared for the exam? Did you use the mock tests on ČBA Educa to train yourself, or did you spent more time to study the e-learning course texts/materials?
I didn't have time enough to do the tests online, but I spent some time reading carefully the course and especially the document with all the questions.

Do you recommend anything to other participants for their preparation to the exam?
I think the document with the questions is the key. And above all, study the questions with multiple answers because I think it is the most complicated part of the exam.

Were you satisfied with the organization, communication and premises, where the exam took place?
Absolutely !

Jean-Francois Remy
Cofidis s.r.o.

17.10.2018, Praha
Exams
ČBA: Exams with the translation to the foreign language, impressions of the participants

The professional exam according to the Consumer Credit Act need to be done by a lot of foreigners that are on leading positions in banks and other companies providing or mediating consumer credits in the Czech republic.

Therefore the Czech banking association prepared a technical process that enables to provide the exams with the translation to the foreign language as a helping tool. The very first exam term took place yesterday, and we are very happy to announce that the 2/3 of participants pass the exam not only successfully, but with great results.

One of the participants, Mr. Joachim Ewald, was kind to answer the following questions for us:

You are the very first person to finish the exam with the translation to the foreign language in ČBA Educa system, and you pass the exam with very positive result. How long have you prepared for the exam?
Principally the exam is related to a main part of our daily business and challenges. However some details are not demanded every day. This was the focus of my preparation, which took me about 15-20 hours of detailed studying.

Did you use the mock tests on ČBA Educa to train yourself, or did you spent more time to study the e-learning course texts/materials?
Mixed. I think Both is required and helpful. The mock test has been a key element during my preparation as you have to get used to the structure of questions and answers.

Do you recommend anything to other participants for their preparation to the exam?
I went through all the appr. 700 questions and answers. I highlighted the questions which required some more focus from my site. Prior the test I went through the highlighted questions once more. I consider this as my guarantee to pass the examination :-).

How difficult do you find the exam itself?
The exam was due to the available preparation material fine. No surprises.

What was the most difficult part?
Miss leading questions in combination with multiple answers required. On the other hand - business life is not easy and we have to face these tasks every day. Therefore even this part is manageable.

Were you satisfied with the organization, communication and premises, where the exam took place?
The banking association did an excellent job regarding the preparatory material in English language, the premises where the exams took place, and the treatment prior and during the exams were a big help. The upfront communication and the atmosphere during the examination supported a successful participation. Let’s see if we will see more examinations required in the future due to more business / legal regulations.

Joachim Ewald
executive of ŠkoFIN, subsidiary company of Volkswagen Financial Services

17.10.2018, Praha
Zkoušky
ČBA: První zkoušky s překladem do cizího jazyka

ČBA jako jediná z akreditovaných osob nabídla pro potřeby trhu zkoušky dle zákona o spotřebitelském úvěru s pomocným překladem do cizího jazyka. První termín zkoušky konaný dne 17. října 2018 proběhl v příjemné atmosféře v prostorách ČBA a přinesl velmi potěšující výsledky – 2/3 účastníků zkoušku složilo úspěšně. Tento výsledek, kromě všeobecné spokojenosti s průběhem i organizací zkoušky, považujeme za vynikající zprávu. Připravujeme proto další termíny a současně i možnosti přípravy.

ČBA připravila zkoušku s pomocným překladem do cizího jazyka s ohledem na velké množství cizinců, kteří v České republice působí na vedoucích místech, a podle nové regulace jsou také povinni splnit podmínku prokázání odbornosti stanovenou zákonem. Prozatím byla jediným jazykem zkoušky angličtina, a to i přesto, že ani pro jednoho z prvních účastníků, není rodným jazykem. S ohledem na formulaci otázek a velmi široké finanční a právní zaměření zkoušky, se však pro osoby, které se v obchodním prostředí pohybují každodenně, ukazuje jako velmi přijatelné řešení. Můžete si vyzkoušet test v cizím jazyce.

Účastníci zkoušky s pomocným překladem do cizího jazyka brzy připojí své první dojmy. Věříme, že při dostatečné přípravě je možné se i v cizím jazyce zorientovat v obtížných zkouškových testech, a dostát tak požadavkům regulátora. Přechodné období, během něhož by dle zákona o spotřebitelském úvěru měli zkoušku složit všichni stávající pracovníci, kteří se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelských úvěrů, anebo jsou za tyto činnosti odpovědni (v rámci hierarchie až do vedoucích pozic), končí 30. listopadu t.r. Možnost skládat u ČBA zkoušky s překladem do cizího jazyka, samozřejmě zůstane otevřena i po uplynutí této lhůty. Doporučujeme však termíny stanovené zákonem dodržet a přihlásit se včas.

Z organizačních důvodů je nutné se na tyto zkoušky hlásit individuálně. Pro bližší informace o vyhlášených termínech, které uskutečnění zkoušky s překladem do cizího jazyka umožňují, i o možnostech přípravy, nás kontaktujete na: podpora@cbaeduca.cz, anebo na telefonním čísle: + 420 727 909 537.

06.08.2018
Investiční zprostředkovatele
ČBA: Investiční zprostředkovatele čekají zkoušky odborné způsobilosti. S přípravou jim pomohou i cvičné testy od České bankovní asociace

Praha, 6. srpna 2018 – Podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu se investiční zprostředkovatelé musí podrobit přezkoušení svých znalostí. Povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti pro kapitálový trh u k tomu speciálně akreditované instituce pro ně platí od ledna 2020. Nyní se na zkoušku mohou připravovat také pomoci cvičných testů, které si lze od srpna bezplatně vyzkoušet na portále ČBA Educa (www.cbaeduca.cz) provozovaném Českou bankovní asociací (ČBA).

Na základě novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu platí povinnost absolvovat zkoušky odbornosti pro kapitálový trh pro všechny nové, ale i stávající investiční poradce, zaměstnance bank i dalších společností, kteří jednají se zákazníky v rámci poskytování investičních služeb, anebo jsou za tyto aktivity v rámci společnosti odpovědné.

Stejně jako v případě spotřebitelských úvěrů, kde pro finanční poradce platí povinnost prokázat odbornou způsobilost prostřednictvím odborné zkoušky do 30. listopadu tohoto roku, se i investiční poradci na své zkoušky budou muset důkladně připravit a zkoušku složit během stanoveného přechodného období, konkrétně do 3 ledna 2020. Zkoušku tvoří jedinečně generované testy, v nichž musí správně zodpovědět alespoň 60 % otázek z každé jednotlivé části (prokazování znalostí i prokazování dovedností), a přitom zároveň 75 % otázek z celkového počtu otázek v testu.

Testy na stránkách www.cbaeduca.cz odpovídají všemi svými parametry zkouškovým testům. „Cvičné testy jsou generovány na základě stanovených pravidel z platného souboru zkouškových otázek vydaného Českou národní bankou tak, aby každý z nich byl jedinečný stejně jako na samotné zkoušce“, říká vedoucí vzdělávacích projektů ČBA, Helena Brychová. Soubor zkouškových otázek připravila Česká národní banka společně s Ministerstvem financí a v červenci byla doplněna i pravidla, která akreditovaným osobám umožňují generovat zkouškové testy.

ČBA je jednou z prvních institucí, která pro provádění odborných zkoušek od České národní banky získala akreditaci. Možnost využít pro přípravu a skládání povinných zkoušek odbornosti na finančním trhu vzdělávací portál ČBA Educa, se tak nyní po spotřebitelských úvěrech a penzích rozšířila i na oblast investic.

S ohledem na dostatečně dlouhé přechodné období, které zákon o podnikání na kapitálovém trhu pro jejich absolvování stanoví, plánuje ČBA uskutečnit první termíny zkoušek na podzim letošního roku. Zkoušky bude organizovat ve všech krajských městech. V ceně zkoušky pro kapitálový trh, kterou bude u ČBA možné skládat za 880,- Kč (cena bez DPH), budou e-learningové kurzy, vysvětlení k jednotlivým otázkám a samozřejmě i cvičné testy, které jsou k dispozici již nyní. „Cvičné testy jsou jednou z nejefektivnějších možností přípravy, což se nám potvrdilo již u spotřebitelských úvěrů. Proto jsme se i zde rozhodli jít stejnou cestou a v první fázi otevřít pro širokou odbornou, ale i laickou veřejnost možnost otestovat si zdarma své znalosti a udělat si představu o tom, jak bude zkouška vypadat,“ dodává Helena Brychová.

Osvědčení, které je vydáváno po úspěšném vykonání odborné zkoušky, obsahuje vždy QR kód, který umožňuje ověření jeho pravosti. Osvědčení je v elektronické podobě uchováváno v systému ČBA Educa, ve kterém je možné jej pod uživatelským přístupem vždy dohledat. V oblasti spotřebitelských úvěrů se osvědčením s logem ČBA může pochlubit již více než 10 000 osob.

05.08.2018
Více než 10 000 osvědčení
ČBA: Osvědčení u České bankovní asociace získalo již více než 10 000 účastníků zkoušek

Za pouhých 15 měsíců fungování portálu ČBA Educa se uskutečnilo 689 termínů zkoušek podle zákona o spotřebitelském úvěru. Při nadstandardně vysoké úspěšnosti přípravy u České bankovní asociace tak bylo účastníkům vydáno již více než 10 000 osvědčení o úspěšném složení zkoušky. Tou nejčastěji skládanou zkouškou je Kombinovaná zkouška zahrnující jak spotřebitelské úvěry na bydlení, tak spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení. Úspěšných účastníků Kombinované zkoušky u ČBA Educa je již 7867.

16.07.2018
Vyhodnocení uspěšnosti
Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za rok 2017

Česká národní banka na svých stránkách zveřejnila dokument „Vyhodnocení úspěšnosti odborných zkoušek dle § 69 zákona o spotřebitelském úvěru za rok 2017“.

Jedná se o souhrnná čísla za všechny akreditované osoby. V tabulce níže jsou doplněna čísla za ČBA Educa.
Statistika byla vytvořena z údajů o vydaných zkouškových testech, které zasílají všechny akreditované osoby ČNB.

všechny akreditované osoby ČBA Educa
Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
1. čtvrtletí 2017 83 71 85,54% zkoušky neprobíhaly zkoušky neprobíhaly zkoušky neprobíhaly
2. čtvrtletí 2017 1155 906 78,44% 92 85 92,39%
3. čtvrtletí 2017 2656 2015 75,87% 417 355 85,13%
4. čtvrtletí 2017 8865 6800 76,71% 2202 1867 84,79%
Celkem 2017 12759 9792 76,75% 2711 2307 85,10%
1. čtvrtletí 2018 zatím nezveřejněno zatím nezveřejněno zatím nezveřejněno 4234 3512 82,95%
2. čtvrtletí 2018 zatím nezveřejněno zatím nezveřejněno zatím nezveřejněno 4902 3607 73,58%
ČBA Educa
Období počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
1. čtvrtletí 2017 zkoušky neprobíhaly zkoušky neprobíhaly zkoušky neprobíhaly
2. čtvrtletí 2017 92 85 92,39%
3. čtvrtletí 2017 417 355 85,13%
4. čtvrtletí 2017 2202 1867 84,79%
Celkem 2017 2711 2307 85,10%
1. čtvrtletí 2018 4234 3512 82,95%
2. čtvrtletí 2018 4902 3607 73,58%


ROK 2017 všechny akreditované osoby ČBA Educa
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení 1267 763 60,22% 61 52 85,25%
Vázané spotřebitelské úvěry 134 124 92,54% 66 60 90,91%
Spotřebitelské úvěry na bydlení 1986 1733 87,26% 188 182 96,81%
Souhrnná zkouška 9372 7172 76,53% 2396 2013 84,02%
ČBA Educa
Typ zkoušky počet zkoušek počet úspěšných zkoušek úspěšnost
Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení 61 52 85,25%
Vázané spotřebitelské úvěry 66 60 90,91%
Spotřebitelské úvěry na bydlení 188 182 96,81%
Souhrnná zkouška 2396 2013 84,02%
27.06.2018
Odborné zkoušky podle zákona o kapitálovém trhu
Odborné zkoušky podle zákona o kapitálovém trhu

19. června 2018 získala ČBA akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Jakmile bude vydán technický formát otázek, které bude možné použít k přípravě zkouškových i cvičných testů, budeme Vás informovat o tom, kdy vyhlásíme první termíny. Pro bližší informace se prosím obraťte na podpora@cbaeduca.cz.

14.04.2018
Odborné zkoušky pro distribuci penzijních produktů
Odborné zkoušky pro distribuci penzijních produktů

26. března 2018 získala ČBA akreditaci podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, v platném znění. Připravujeme pro Vás e-learningové kurzy a počítáme s tím, že první termíny budou vypsány na červen/červenec tohoto roku. Pro bližší informace se obraťte na podpora@cbaeduca.cz.

14.04.2018
Statistické údaje
ČBA: Statistické údaje

Vzhledem k velkému zájmu uživatelů o statistické údaje, shrnujeme vybrané údaje, které přinesla dosavadní činnost ČBA Educa.

Největší zájem účastníků zkoušek je o zkoušku Kombinovanou (83%), následuje zkouška Jiné než na bydlení (10%), Bydlení (5%) a Vázaný uvěr (2%).

Účastníci pro přípravu na zkoušky velmi intenzivně využívají e-learning ČBA Educa, jehož součástí jsou mimo jiné různé typy přípravných testů. Počet spuštěných testů při přípravě na zkoušky přesáhl počet 1 100 000.

Stav k 14.04.2018:

 • Procento úspěšnosti účastníků zkoušky: 84%
 • Počet zkoušek: 7757
 • Počet registrovaných uživatelů portálu: 16 008
 • Počet vykonaných termínů zkoušek: 416
 • Počet měst, kde zkoušky probíhaly: 31
  (Brno, Břeclav, České Budějovice, Frýdek Místek, Havířov, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Jihlava, Karlovy Vary, Kladno, Kolín, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Prostějov, Příbram, Tábor, Teplice, Trutnov, Ústí nad Labem, Zlín, Žďár nad Sázavou)
01.01.2018
ČBA se stala plátcem DPH
ČBA se stala plátcem DPH

K 1. lednu 2018 je ČBA plátcem DPH. Od tohoto okamžiku proto musí ke stanoveným cenám za své služby v rámci ČBA Educa uplatňovat DPH ve výši 21%.

30.12.2017
Statistické údaje
ČBA: Statistické údaje

Rádi bychom Vám popřáli hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2018! A všem, kdo se na zkoušky teprve připravují, přejeme také hodně úspěchů!

Vzhledem k velkému zájmu uživatelů o statistické údaje, shrnujeme vybrané údaje, které přinesla dosavadní činnost ČBA Educa.

Těší nás zejména aktivní příprava účastníků zkoušek, kteří využívají e-learning ČBA Educa. Jeho nedílnou součástí jsou i cvičné testy generované přesně podle parametrů stanovených pro samotné zkoušky. Počet spuštěných testů přesáhne v polovině ledna hranici 500 000.

Stav k 30.12.2017:

 • Procento úspěšnosti účastníků zkoušky: 85%
 • Průměrné procento bodů získaných účastníky při zkoušce (z maximálního možného počtu): 86%
 • Počet vydaných osvědčení (počet úspěšných účastníků): 2315
 • Počet registrovaných uživatelů portálu: 12 541
 • Počet spuštěných testů: 420 319
 • Počet termínů zkoušek v roce 2017: 164
 • Počet měst, kde zkoušky probíhaly: 15
  (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Teplice, Ústí nad Labem, Zlín)
02.09.2017
Aktualizace dokumentů ČNB
ČNB: Dohledový benchmark č. 2/2017

Na stránkách ČNB ke zkouškám podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru byl zveřejněn nový Dohledový benchmark č. 2/2017 platný od 01.09.2017.

Za pozornost stojí dvě nová ustanovení, která dříve vydaný Dohledový benchmark č. 1/2017 neobsahoval, ale který ČBA Educa již splňuje od zahájení své činnosti:

3. Požadavky na generování testů vyplývající z vyhlášky
d) Okamžik generování testů
(1) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty nejdříve v den konání odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví odlišně. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu (viz § 13 odst. 3 vyhlášky).

Vzhledem k tomu, že u ČBA Educa jsou zkoušky prováděny pouze elektronicky na tabletech, test je vždy generován až v okamžiku spuštění zkoušky.


5. Postup akreditované osoby v případě odvolání uchazeče proti nesprávně formulované otázce
(1) Pokud akreditovaná osoba v rámci přezkoumání při odvolání vyhodnotí některou otázku jako chybně položenou, anebo chybně stanovenou odpověď na ni, může akreditovaná osoba vyhovět odvolání tak, že odpověď zkoušeného uzná za správnou, i když v zadání bude uvedena odpověď jiná (to samé platí i v případě nesouladu odpovědi označené ČNB za správnou s platnou právní úpravou); akreditovaná osoba by měla bez zbytečného odkladu o chybovosti otázky informovat ČNB.

Na nutnost zavedení jednoznačného postupu pro tyto případy jsme upozorňovali od samotného počátku. ČBA Educa má pro tuto situaci připraven odvolací formulář, více najdete na FAQ/ZKOUŠKA (Mohu se odvolat proti výsledku zkoušky?).

31.08.2017
Zprávy v médiích
ČBA: Reportáž Českého rozhlasu

Český rozhlas se obrátil na ČBA s otázkami ke zkouškám odborné způsobilosti. Na otázky odpovídala p. Helena Brychová vedoucí projektu ČBA Educa.
Více informací se dočtete na webe iRozhlasu.

Nebo si můžete poslechnout reportáž Českého rozhlasu:

 • ČRo Radiožurnál (zprávy od 12:00 – 12:10, záznam začíná přibližně 12:05)
 • ČRo Plus (zprávy od 9:00 - 9:07, záznam začíná přibližně zhruba v polovině zpráv)
28.08.2017
Nové tablety
ČBA: Nové tablety

Rozšířili jsme technickou výbavu o další nové tablety. Celkem máme 102 tabletů, značky Lenovo (Lenovo TAB 3 10 Business, RAM 2GB, dotykový 10.1 "1920x1200 IPS, baterie 7000mAh výdrž až 12 hodin, Android 6 Marshmallow).

Každý účastník zkoušky má k dispozici kromě tabletu pero se stylusem, kalkulačku a papír pro pomocné výpočty. Na zkoušky je nutné si přinést pouze občanský průkaz.

Na tabletech je připravena aplikace pro test v kiosk módu což znamená, že uživatel se může pohybovat pouze mezi otázkami a vybírat odpovědi (nelze nic zkazit :-) ).

Naše zkušební kapacita se zvýšila na více než 300 lidí denně.

15.08.2017
Aktualizace otázek ČNB
ČBA: Nová verze zkušebních otázek

Česká národní banka zveřejnila 1. srpna 2017 novou verzi souboru zkouškových otázek.

Tato nová verze obsahuje v porovnání s verzí předchozí 17 nových otázek z prokazování znalostí. Bylo odstraněno 5 otázek. Počet případových studií se nezměnil. Došlo ke změně v 91 otázkách.

Byly opraveny některé chyby a špatně označené správné odpovědi. Mnoho změn je typu:

 • oprava překlepů, oprava gramatiky
 • změna formulace zadání i odpovědí, zpřesnění
 • změna kategorie nebo vyřazení ze zkoušek typu JNB a VÚ ...

Všechny změny jsme zapracovali do e-learningu, k novým otázkám jsme přidali komentáře a upravili tam kde došlo ke změnám.

Testové otázky k vyzkoušení zdarma najdete v části Zkoušky - Testy a otázky.

Vzhledem k tomu že v této aktualizaci nejsou zapracovány všechny naše připomínky, a zůstaly tam některé chybné odpovědi, je možně, že brzy dojde k další aktualizaci zkouškových otázek.

12.08.2017
Statistické údaje
ČBA: Statistické údaje

Vzhledem k zájmu uživatelů o statistické údaje, zejména o informaci o tom, jaké je procento úspěšnosti složených zkoušek, jsme se rozhodli zveřejňovat nejen údaje, které dle metodického pokynu zasíláme České národní bance, ale i některé údaje navíc.

Všechny tyto údaje budeme na našich stránkách pravidelně aktualizovat a do budoucna plánujeme, že některé z nich budou k disposici průběžně on-line.

Stav k 12.08.2017

 • Procento úspěšnosti účastníků zkoušky: 90%
 • Průměrné procento bodů získaných účastníky při zkoušce (z maximálního možného počtu): 88%
 • Počet vydaných osvědčení (počet úspěšných účastníků): 159
 • Počet registrovaných uživatelů portálu: 5 061
 • Počet spuštěných testů: 50 428
 • Počet přihlášených účastníků na vypsané termíny zkoušek: 1 009
 • Počet volných míst na vypsaných termínech zkoušek: 1 421
05.08.2017
Statistické údaje
ČBA: Statistika návštěvnosti

Návštěvnost portálu ČBA Educa pravidelně stoupá. Průměrná denní návštěvnost v pracovní den je 650 jedinečných uživatelů - sessions. Víkendové návštěvy jsou skromnější, 205 uživatelů (Graf návštěvnosti).

Nejsou to jen registrovaní uživatelé a zaměstnanci bank, ale i jiní uživatelé, kteří hledají informace o zkouškách odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, nebo si chtějí zkusit cvičný test (průměrně se jich spustí denně 820). Denně je to 25% nových uživatelů. Okolo 15% uživatelů si stránky prohlíží přes tablet nebo mobil.

29.05.2017
Statistické údaje
ČBA: Počet spuštěných cvičných testů

Počet spuštěných cvičných testů na www.cbaeduca.cz přesáhl 20 000 spuštění. Nárůst za poslední období je více jak dvojnásobný. Počátkem měsíce si uživatelé spustili okolo 250 testů za den, nyní na konci měsíce, je to denně více jak 500 testů. Zvýšená aktivita je způsobena zahájením zkoušení a zvýšenou aktivitou zaměstnanců bank.

Největší zájem je o testy ke kombinované zkoušce (51,4%), nejmenší o vázaný úvěr (9,2%).

Úspěšnost dokončených testů je 61,7%.

Mezi úspěšností odpovědí na jednotlivé otázky jsou velké rozdíly. Např. otázky ID=346.6 a ID=1066.3 mají úspěšnost pouze 15,9%.

Všechny tyto statistické údaje zapracujeme do eLearningu a vytvoříme speciální výukovou lekci, kde budeme uživatele upozorňovat na otázky, u kterých je nejhorší percentuální úspěšnost.

19.05.2017, Brno
Zkoušky
ČBA: Zkoušky v Brne, dojmy účastníků

Účastníkům zkoušky byl zaslán email s otázkami. Uvádíme celou odpověď.

Text byl před zveřejněním autorizován, pan Kamil Koňařík v přepisu nic nezměnil.

Dobrý den,
zasílám odpovědi na otázky.

Jak jste se připravoval na zkoušku? Pomohl Vám elearning v přípravě?
Myslím, že zkouška není těžká, ale musíte se na ni určitě připravit. Každý den jsem si pročítal otázky a velmi mi pomohl elearning, díky kterému jsem si dovysvětloval odpovědi.

Byly informace na webu ČBAeduca užitečné?
Informace, které jsem si zjistil, na stránkách ČBAeduca, užitečné byly, protože jsem si dokázal nastínit, jak bude zkouška vypadat.

Vaše poznámky a podněty ... co Vám chybělo ...
Nad přípravou to chce strávit nějaký čas. A když si spojíte praxi s přípravou v elearningu, uděláte dobře.

Hezký den
Koňařík Kamil
TOP REAL INVEST s.r.o.

30.04.2017, Praha
První zkoušky
ČBA: První zkoušky, dojmy účastníků

Účastníkům zkoušky byl zaslán email s otázkami. Uvádíme celou odpověď.

Text byl před zveřejněním autorizován, pan Pavel Fischer v přepisu nic nezměnil.

Zkoušku z Bydlení jste udělali uspěšne na 100%. Je zkouška pro zprostředkovatele těžká?
Domnívám se, že zkouška těžká není. Pro její úspěšné zvládnutí je však třeba se na zkoušku určitou dobu připravovat. Délka potřebného studia bude jistě pro každého individuální a bude odpovídat tomu, jaké finanční znalosti a povědomí dotyčný má. Osobně se domnívám, že měsíc systematické poctivé přípravy by měl být dostatečný pro každého uchazeče o složení zkoušky.

Jak hodnotíte organizaci a průběh zkoušky?
Organizace a průběh zkoušky hodnotím velmi pozitivně. Zkouška probíhala ve velmi příjemné atmosféře a navíc v krásných prostorách ČBA. Vše probíhalo tak, jak má. Velmi pozitivně hodnotím rovněž elektronickou formu zkoušky, kdy zkoušený ihned po dokončení testu vidí svůj výsledek. Rozhodně se není čeho bát!

Další Vaše poznámky a podněty ...
Všem účastníkům následujících zkouškových termínů přeji úspěšné zvládnutí zkoušky.

Přeji hezký den
Ing. Pavel Fischer
Raiffeisen stavební spořitelna a. s.
ředitel odboru zpracování úvěrů

Text byl před zveřejněním autorizován, paní Markéta Zouharová v přepisu nic nezměnila.

Dobrý večer,
prvně bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za ochotu, vstřícnost a možnost absolvovat zkoušku právě u ČBA Educa. Certifikát mi umožní dále pracovat v oboru, který je mi velice blízký – zprostředkování spotřebitelských úvěrů na bydlení – převážně umožnit lidem bydlet ve svém, zvelebovat a zkrášlovat jejich bydlení,... . Zde jsou odpovědi na Vaše otázky.

Zkoušku jste udělala úspěšně jako první a velmi rychle, jak jste se připravovala?
Prostudovala jsem si otázky z Vašich stránek připravených ČNB a zkoušela testy nanečisto. E-learningové kurzy ČBA Educa jsou skvělé. V otázkách týkajících se spotřebitelských úvěrů na bydlení jsem využila svých znalostí z praxe hypotéčního specialisty pro UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Ostatní otázky týkající se investic, pojištění a spotřebitelských úvěrů jiných než na bydlení jsem si nastudovala.

Jak hodnotíte organizaci a průběh zkoušky?
Velice pozitivně, příjemný tým zkušební komise a organizátorů, vřelé jednání, krásné prostory. Velké plus bylo, že zkoušky byly prováděny elektronicky a výsledek zkoušky jsem věděla hned po dokončení.

Další Vaše poznámky a podněty ...
Pokud budoucí zkoušení věnují přípravě trochu svého času, jistě zkoušky zvládnou v pohodě stejně jako já. Moc Vám děkuji a přeji další spokojené – certifikované klienty.

Děkuji a mějte se hezky Markéta

28.04.2017
Tisková zpráva online na stánkách ČBA
ČBA: První distributoři úspěšně složili zkoušku k prokázání odbornosti

V rámci projektu ČBA Educa byl realizován první termín zkoušek podle zákona o spotřebitelském úvěru.

Praha, 28. dubna 2017 - Česká bankovní asociace (ČBA) na základě akreditace udělené Českou národní bankou (ČNB) realizovala první zkouškový termín. Na stránkách www.cbaeduca.cz jsou jako podklad pro přípravu umístěny cvičné zkušební testy, které zkoušení ohodnotili jako velice užitečné. Požadavek na prokázání odbornosti složením zkoušky u akreditované instituce musí distributoři (zaměstnanci na příslušných pracovních pozicích i samostatně podnikající osoby) spotřebitelských úvěrů splnit do 1. prosince 2018.

Po předchozím pilotním testování ČBA uskutečnila první zkoušky k prokazování odbornosti dle zákona o spotřebitelském úvěru. „Výsledky i ohlasy na průběh zkoušky jsou od všech účastníků velmi pozitivní. Při přípravě na testy byla pro zájemce prioritní a nejdůležitější možnost seznámit se s formátem zkoušky a vyzkoušet si cvičné testy. Díky tomu jsme u jedné účastnice zaznamenali rekordní čas pro splnění zkoušky, který byl jen 30 minut,“ přibližuje atmosféru z prvního ostrého zkoušení vedoucí projektu ČBA Educa Helena Brychová a doplňuje: „Na náš vůbec první termín zkoušek se přihlásili jak bankovní zaměstnanci, tak zástupce samostatných zprostředkovatelů z řad veřejnosti. Všichni se po skončení zkoušky shodli na tom, že při vědomostním základu ze stávající praxe a dostatečné přípravě nemusí být absolvování zkoušky žádným postrachem.“

ČBA spustila webové stránky www.cbaeduca.cz již v únoru a umožnila tak nejen členským bankám, ale i široké veřejnosti využívat zdarma cvičné zkušební testy. Ty odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů a jsou generovány z otázek, které k odborným zkouškám vydala ČNB. „Je vidět, že takovýto způsob přípravy se osvědčil a této možnosti bylo na našich stránkách využito již 10 000 krát,“ konstatuje Helena Brychová a dodává: “Na Slovensku využívají zájemci o zkoušku cvičných testů pravidelně, od roku 2010 bylo vygenerováno již více než 1 500 000 cvičných testů.“

„Od samotného počátku projektu bylo naším cílem připravit plně transparentní zkouškový systém, který zájemcům o zkoušku nabídne tu nejkvalitnější přípravu při zajištění maximálního komfortu pro studium i samotné provádění zkoušky,“ konstatuje výkonný ředitel ČBA Pavel Štěpánek a upřesňuje: „Spolupracujeme proto se subjekty, které se své činnosti věnují dlouhodobě s úspěchem a mají ty nejlepší ověřené reference. Kromě jiných je to vzdělávací firma 1.VOX, která je nezpochybnitelným lídrem na trhu seriózních poskytovatelů vzdělávacích produktů, jejíchž služeb využívá řada bank, a dále firma LOGOSINFO ČR. Ta se opírá o prověřené technologické řešení, díky němuž byl na Slovensku v prakticky identickém regulatorním prostředí vyzkoušen bez závad celý bankovní sektor.“

Služby nabízené na www.cbaeduca.cz zahrnují na míru připravené e-learningové kurzy pro jednotlivé typy zkoušek, vše je v ceně zkoušky. Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky je v souladu s požadavkem zákona o spotřebitelském úvěru vydané osvědčení, které musí během dvou let od účinnosti zákona získat všichni, kteří se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů zabývají.

„Osvědčení je u ČBA Educa opatřeno QR kódem, aby bylo možné si kdykoli ověřit jeho pravost,“ říká Helena Brychová. „Naše služby pro přípravu a zkoušky zaměstnanců budou využívat nejen členské banky, kterých se v tuto chvíli rozhodlo pro spolupráci již 11, ale i subjekty a jednotlivci z nebankovního a zprostředkovatelského sektoru,“ doplňuje Helena Brychová. „Kromě všech výše uvedených předností má naše řešení ještě jednu nespornou výhodu a tou je cena. Vzhledem k plně elektronickému systému a flexibilně nastavenému zkouškovému procesu garantuje ČBA až do konce roku 2018 jednotnou cenu okolo 1000,- Kč včetně DPH pro všechny typy zkoušek.“

„Jak jsme slíbili, se zkouškami jsme v rámci projektu ČBA Educa začali jako první od dubna 2017 v Praze a během letošního roku je bude možné absolvovat v kterémkoliv z následujících měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,“ uzavírá Helena Brychová.

Odborné zkoušky je možné skládat v těchto kategoriích:

 • spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení,
 • vázané spotřebitelské úvěry,
 • spotřebitelské úvěry na bydlení,
 • spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení.
26.04.2017
První zkoušky
ČBA: První zkoušky, první osvědčení

Dne 26.4.2017, v 13:00 hodin se v Praze, v zasedací místnosti ČBA, uskutečnily první ostré zkoušky.

Zkoušek se zúčastnili zástupci z Raiffeisen stavební spořitelny, Equa bank i samostatní finanční zprostředkovatelé. Předsedou zkušební komise byla paní Helena Brychová, vedoucí projektu ČBA Educa.

První úspěšná účastnice zkoušky složila Kombinovanou zkoušku za necelých 26 minut. Jeden z účastníků, který skládal zkoušku Bydlení získal 95 bodů – tedy 100%. Za hodinu byly zkoušky hotové, všichni účastníci složili zkoušku úspěšně.

Účastníky zkoušky byli i manažeři, kteří si chtěli průběh osobně vyzkoušet, splnit si svou zákonnou povinnost a zároveň se po složení zkoušky podělit o své zkušenosti s kolegy. Účastníci ocenili cvičné testy na našich stránkách, které jim pomohly při přípravě, líbil se jim také způsob zkoušení na tabletech, jako i okamžité vyhodnocení výsledků zkoušek.

Po zkoušce proběhlo schválení průběhu a výsledků zkoušek zkušební komisí a každý účastník obdržel elektronicky osvědčení. Se zkouškami budeme pokračovat i v dalších městech, nejbližší termíny jsou vypsané pro Brno a Ostravu.

Termíny naleznete v části Zkoušky - Termíny zkoušek.

27.03.2017
Aktualizace otázek ČNB
ČBA: Nová verze zkušebních otázek

Česká národní banka zveřejnila v pátek 17. března 2017 novou verzi souboru zkouškových otázek.

Tato nová verze obsahuje v porovnání s verzí předchozí 184 nových otázek z prokazování znalostí, 1 novou případovou studii s 5 otázkami z prokazování dovedností. Současně došlo ke změně ve 2 otázkách (ID 406 a ID 1142) a 1 otázka byla odstraněna (ID 16).

Dle výslovného prohlášení České národní banky jsou otázky v této podobě vhodné ke zkoušení, nepočítá se s dalšími změnami či doplněními obdobného rozsahu, a akreditované osoby podle nich mohou provádět zkoušky.

Testové otázky k vyzkoušení zdarma najdete v části Zkoušky - Testy a otázky.

28.02.2017
Akreditace
ČBA: získala akreditaci pro provádění odborných zkoušek pracovníků na finančním trhu

V rámci projektu ČBA Educa si zájemci již nyní zkouší testy nanečisto zdarma
Praha, 28. února 2017 - Česká národní banka (ČNB) udělila na konci února 2017 České bankovní asociaci (ČBA) jako jedné z prvních institucí akreditaci pro provádění odborných zkoušek dle zákona o spotřebitelském úvěru. ČBA tak v rámci nově spuštěného projektu ČBA Educa bude od dubna 2017 v ceně zkoušky bezplatně nabízet přípravné e-learningové kurzy pro ty, kdo nabízejí, prodávají a zprostředkovávají spotřebitelské úvěry (včetně hypotečních úvěrů). Požadavek na prokázání odbornosti pomocí povinně absolvované zkoušky u akreditované instituce musí být splněn do 1. prosince 2018.

ČBA se v rámci příprav na nově zaváděné prokazování odbornosti zaměřila především na to, aby provádění zkoušek bylo po všech stránkách transparentní. „Zároveň bylo naším cílem nabídnout členským bankám, ale i všem dalším poskytovatelům, zprostředkovatelům a zájemcům z řad veřejnosti takový způsob realizace zkoušek a jejich evidenci, která je nezatíží nadbytečnou byrokracií. V bankách se průběžnému vzdělávání zaměstnanců věnuje dlouhodobě náležitá pozornost, nicméně složení zkoušky v rámci jasně definovaného procesu je přeci jen něco, na co je potřeba se připravit,“ uvádí koordinátorka projektu ČBA Educa, Helena Brychová.

„Zkoušky budou v rámci projektu ČBA Educa probíhat od dubna 2017 a bude je možné absolvovat v kterémkoliv z těchto měst: Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Hradec Králové, Pardubice, Zlín, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec,“ objasnila Helena Brychová a doplnila: „Potvrzením o úspěšném vykonání zkoušky bude vydané osvědčení, které musí během dvou let od účinnosti zákona získat všichni, kdo se prodejem či zprostředkováním spotřebitelských úvěrů zabývají.“

Testové otázky k vyzkoušení zdarma na www.cbaeduca.cz

K projektu ČBA Educa spustila ČBA webové stránky www.cbaeduca.cz, kde jsou již nyní zdarma k dispozici zkušební testy připravené z otázek, které k odborným zkouškám vydala ČNB. „Již nyní na našich stránkách široké veřejnosti nabízíme možnost si test odpovídající požadavkům na prokazování odbornosti podle zákona o spotřebitelském úvěru bezplatně vyzkoušet. Zájemci tak mohou vidět, jak bude povinná zkouška pracovníků ve finančním sektoru vypadat, a mají šanci si vyzkoušet, zdali a jak by se svými znalostmi u této zkoušky obstáli,“ vysvětluje Brychová a dodává: „Web www.cbaeduca.cz pro nás byl vytvořen partnery, kteří mají dlouholeté zkušenosti s prováděním odborných zkoušek a přípravou celého systému na Slovensku a pod značkou Logosinfo Česká republika, s.r.o. poskytují své služby i v České republice.

Odborné zkoušky je možné skládat v těchto kategoriích:

 • spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení,
 • vázané spotřebitelské úvěry,
 • spotřebitelské úvěry na bydlení,
 • spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení.