e-learningový portál České bankovní asociace

Spotřebitelské úvěry

Hodnocení odborných zkoušek pro poskytování nebo zprostředkování úvěrů

Zkouškový test

Zkouškový test se skládá ze dvou částí:

 • odborné znalosti
 • odborné dovednosti

Každá ze zkouškových otázek má uvedeny čtyři varianty odpovědi.
Odborné znalosti se testují pomocí otázek, kde:

 • ¾ otázek mají jednu správnou odpověď
 • ¼ otázek má jednu nebo více správných odpovědí (každá nesprávně vybraná nebo chybějící odpověď činí celou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou)

Odborné dovednosti se přezkušují prostřednictvím případové studie - zadaní a následně 5 otázek (mají jednu správnou odpověď).

Podmínky úspěšnosti

Pro úspěšné absolvování zkoušky je třeba splnit současně tyto podmínky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 60 % z maximálního počtu bodů u otázek z odborných znalostí
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 60 % z maximálního počtu bodů u otázek z odborných dovedností
 • 3. podmínka: je nutné získat alespoň 75 % z celkového maximálního počtu bodů za celý zkouškový test

Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení (120 min.)

Skladba otázek v testu

Otázky
70 otázek
maximálně 95 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
10 otázek
max. 20 bodů
2x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů u otázek z odborných znalostí
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů u otázek z odborných dovedností
 • 3. podmínka: je nutné získat alespoň 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů za celý zkouškový test

Vázané spotřebitelské úvěry (90 min.)

Skladba otázek v testu

Otázky
42 otázek
maximálně 60 bodů
Odborné znalosti
32 otázek
max. 40 bodů
Jedna správná (1 bod)
24 otázek
max. 24 bodů
Více správných (2 body)
8 otázek
max. 16 bodů
Odborné dovednosti
10 otázek
max. 20 bodů
2x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 24 bodů z maximálního počtu 40 bodů u otázek z odborných znalostí
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů u otázek z odborných dovedností
 • 3. podmínka: je nutné získat alespoň 45 bodů z celkového maximálního počtu 60 bodů za celý zkouškový test

Spotřebitelské úvěry na bydlení (120 min.)

Skladba otázek v testu

Otázky
70 otázek
maximálně 95 bodů
Odborné znalosti
60 otázek
max. 75 bodů
Jedna správná (1 bod)
45 otázek
max. 45 bodů
Více správných (2 body)
15 otázek
max. 30 bodů
Odborné dovednosti
10 otázek
max. 20 bodů
2x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 45 bodů z maximálního počtu 75 bodů u otázek z odborných znalostí
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 12 bodů z maximálního počtu 20 bodů u otázek z odborných dovedností
 • 3. podmínka: je nutné získat alespoň 72 bodů z celkového maximálního počtu 95 bodů za celý zkouškový test

Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení (180 min.)

Skladba otázek v testu

Otázky
107 otázek
maximálně 145 bodů
Odborné znalosti
92 otázek
max. 115 bodů
Jedna správná (1 bod)
69 otázek
max. 69 bodů
Více správných (2 body)
23 otázek
max. 46 bodů
Odborné dovednosti
15 otázek
max. 30 bodů
3x
Studie
5 otázek
max. 10 bodů

Minimální počet bodů pro úspěšné vykonání zkoušky:

 • 1. podmínka: je nutné získat alespoň 69 bodů z maximálního počtu 115 bodů u otázek z odborných znalostí
 • 2. podmínka: je nutné získat alespoň 18 bodů z maximálního počtu 30 bodů u otázek z odborných dovedností
 • 3. podmínka: je nutné získat alespoň 109 bodů z celkového maximálního počtu 145 bodů za celý zkouškový test