e-learningový portál České bankovní asociace

FAQ - Časté dotazy

Vyberte si kategorii, do které patří Váš dotaz.

?Příprava místnosti na distanční zkoušku

Podívejte se na následující video. Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

?Jak probíhá odborná zkouška distanční formou?

Na podrobné informace o průběhu zkoušky se můžete podívat v následujícím videu. Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

?Jak se vyznat v odborných zkouškách pro distribuci pojištění?

Podívejte se na následující video. Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

?Jak probíhá prezenční zkouška?

Podívejte se na následující video. Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

?Jak se přihlásit do portálu ČBA EDUCA a jak studovat e-learningové kurzy?

Podívejte se na následující video. Pro zobrazení videa na celou obrazovku (full screen) klikněte ve videu na ikonu nebo .

?Můžu se ze zkoušky odhlásit?

Ano, z termínu zkoušky se můžete odhlásit elektronicky prostřednictvím formuláře na stránkách ČBA EDUCA, nejpozději 7 dní před termínem zkoušky (7 dní se počítá od data a hodiny termínu zkoušky). Následně si můžete vybrat jiný termín. Nebo pokud nevyužijete termín zkoušky a e-learning, bude Vám úhrada za zkoušku vrácena dobropisem.
POZOR, pokud jste z banky, anebo z jiné organizace, která má s ČBA uzavřenou smlouvu o vykonávání zkoušek, mohou být podmínky pro odhlášení jiné.

?Mohu si po složení zkoušky svůj test prohlédnout?

Ano, test budete mít k dispozici na portále ČBA EDUCA po přihlášení k Vašemu účtu.

?Nepřišlo mi osvědčení o vykonání zkoušky.

Osvědčení o vykonání zkoušky Vám bylo po schválení zasláno e-mailem. Všechna Vaše získaná osvědčení máte k dispozici i na portále ČBA EDUCA po přihlášení k Vašemu účtu. Můžete nám ale také napsat na podpora@cbaeduca.cz, a my Vám pomůžeme osvědčení najít, nebo Vám ho pošleme znovu.

?Mohu se odvolat proti výsledku zkoušky?

Ano, odvolání je možné podat do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne konání odborné zkoušky prostřednictvím formuláře. Přihlaste se do aplikace, v záložce ZKOUŠKY / MÉ ZKOUŠKY klikněte na formulář a uveďte důvod odvolání. Výsledek odvolání bude zaslán nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů e-mailem.

?Kdo zkoušku potřebuje?

Dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru musí zkoušku složit poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, jejich pracovníci a vázaní zástupci.

Tuto povinnost mají všichni pracovníci, kteří mají na starosti nebo provádějí prodej nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru u poskytovatelů nebo zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, ať už pracuji samostatně, či jako vázáni zástupci poskytovatelů či zprostředkovatelů spotřebitelského úvěru.

Dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu musí zkoušku složit obchodníci s cennými papíry a investiční zprostředkovatelé, ať již vykonávají pouze přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a investiční poradenství (tedy hlavní investiční služby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) nebo e) zákona), anebo nabízí všechny investiční služby, a jejich vázaní zástupci.

Tuto povinnost mají všichni pracovníci obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele nebo jejich vázaných zástupců, kteří se při poskytování investičních služeb přímo podílejí na jednání se zákazníky nebo potenciálními zákazníky, anebo jsou za takové jednání odpovědni.

Dle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření musí zkoušku skládat pravidelně každých pět let poskytovatelé a zprostředkovatelé penzijních produktů, tedy osoby, které za poskytovatele a zprostředkovatele jednají, jejich pracovníci a vázaní zástupci. Poskytovateli nebo zprostředkovateli mohou být obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, anebo vázaní zástupci penzijní společnosti, vázaní zástupci obchodníků s cennými papíry, či vázaní zástupci investičních zprostředkovatelů.

Tuto povinnost mají všichni pracovníci, kteří se přímo podílejí na činnostech směřujících k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet penzijní společnosti.

Dle zákona č. 170/2018 Sb.,o distribuci pojištění a zajištění musí zkoušku složit všichni pracovníci a vázaní zástupci samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven a zajišťoven, finanční poradci, zprostředkovatelé, poskytovatelé, prodejci a distributoři pojištění a zajištění.

Ze zákona vyplývá povinnost následného vzdělávání. Rozsah následného vzdělávání činí alespoň 15 hodin v každém kalendářním roce. Absolvování následného vzdělávání je povinné v každém kalendářním roce, poprvé v roce následujícím po vykonání odborné zkoušky. Následné vzdělávání zatím není možné provádět z důvodu chybějících právních předpisů upravujících způsob a podmínky jeho realizace, tedy příslušné vyhlášky ČNB.

?Do jakého data musím zkoušku složit?

Zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost 1.prosince 2016. Přechodné období týkající se zkoušek odborné způsobilosti skončilo 1. prosince 2018 (§ 176 odst. 2 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru). Bez platné zkoušky tedy nesmíte vykonávat činnosti definované v příslušném zákoně.

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, která přinesla požadavek odborné způsobilosti prokazované povinnou zkouškou, vstoupila v účinnost 3. ledna 2018. Přechodné období týkající se zkoušek odborné způsobilosti skončilo 3. ledna 2020 (část I. čl. II zákona č. 204/2017 Sb.). Bez platné zkoušky tedy nesmíte vykonávat činnosti definované v příslušném zákoně.

Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření je platný a účinný již delší dobu a přechodné období již uplynulo. Bez platné zkoušky tedy nesmíte vykonávat činnosti definované v příslušném zákoně. Požadavek na prokazování odborné způsobilosti zkouškou u akreditované osoby je zde stanoven jako opakující se povinnost. Každé osvědčení o složené zkoušce je platné pouze 5 let, poté musí pracovník jeho platnost obnovit složením nové zkoušky ( § 87 odst. 5 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření).

Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, který vstoupil v účinnost 1. prosince 2018, určil přechodné období na 2 roky. Jeho novela ze dne 11. prosince 2020 však prodloužila přechodné období o 6 měsíců, tedy do 1. 6. 2021. ( § 122 odst. 1 Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění).

?Jak se mohu přihlásit na zkoušku?

Přihlášení probíhá elektronicky prostřednictvím systému ČBA EDUCA. V záložce ZKOUŠKY / TERMÍNY ZKOUŠEK si zvolíte TYP ZKOUŠKY, vyberete si termín a vyplníte elektronickou přihlášku.

Přihlášení na termín zkoušky Vám bude potvrzeno e-mailem.

?Na některé termíny se nelze přihlásit, proč?

Protože je tento termín zkoušky obsazen nebo jsou všechna místa rezervovaná. V takovém případě si najděte jiný termín, kde jsou k dispozici volná místa.

Nezapomeňte se přesvědčit, že máte zvolený správný typ zkoušky.

?Jak probíhá zkouška?

Zkouška probíhá elektronicky, test se vyplňuje na tabletech. Jak zkouška probíhá se můžete podívat na videu v části FAQ - Videá. Pro úspěšné složení zkoušky musíte získat potřebný počet bodů v části znalosti i v části dovednosti. Více o hodnocení zkoušek se dozvíte v části ZKOUŠKY (kde si zvolíte typ zkoušky) / HODNOCENÍ ZKOUŠEK). Test je po zkoušce automaticky vyhodnocen a Vy se okamžitě dozvíte výsledek zkoušky.

Na zkoušce je přítomen komisař tzv. supervizor, který Vám sdělí všechny potřebné informace.

?Co si musím ke zkoušce přinést?

Ke zkoušce si musíte přinést pouze průkaz totožnosti: občanský průkaz, cestovní pas, případně náhradní doklad vystavený policií, nebo jiný doklad, pokud jste občanem jiného státu.

Účastník zkoušky, který nepředloží platný doklad totožnosti, nebude ke zkoušce připuštěn.

Další pomůcky např. papíry, kalkulačky, psací potřeby budou na místě k dispozici.

?Jak dlouho zkouška trvá?

Délka zkoušky se liší podle typu zkoušky:

 • JnB Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení - 120 minut
 • B Spotřebitelské úvěry na bydlení - 120 minut
 • Vázané spotřebitelské úvěry - 90 minut
 • K Spotřebitelské úvěry jiné než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení - 180 minut
 • KT I. Kapitálová trh I. - 135 minut
 • KT II. Kapitálový trh II. – 180 minut
 • P Penze – 60 minut
 • I. ZP Životní pojištění – 120 minut
 • II. PMV Pojištění motorových vozidel – 90 minut
 • III. NOP Neživotní občanské pojištění – 120 minut
 • IV. NPP Neživotní pojištění podnikatelů – 135 minut
 • V. PVPR Pojištění velkých pojistných rizik – 150 minut
 • VI. KZP PMV Kombinace I.+II. – 135 minut
 • VII. KZP NOP Kombinace I.+III. – 180 minut
 • VIII. KZP NPP Kombinace I.+IV. – 180 minut
 • IX. KP Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.) – 180 minut

?Mohu skládat více zkoušek v jeden den?

Ano, v takovém případě se musíte přihlásit na odpovídající počet termínů a typů zkoušek ve Vámi zvolený den.

?Mohu si rezervovat více termínů pro jeden typ zkoušky?

Ne, můžete být přihlášen/a pouze na jeden termín zkoušky. Na další (opravný) termín zkoušky se můžete přihlásit až po uskutečnění předcházejícího termínu zkoušky.

?Kdy se dozvím výsledek zkoušky?

Výsledek zkoušky se dozvíte okamžitě po složení zkoušky. Zkouška podléhá schválení. Schválení zkoušky proběhne v den zkoušky, nejpozději v následující pracovní den.

?Mohu si po složení zkoušky svůj test prohlédnout?

Ano, test budete mít k dispozici na portále ČBA EDUCA po přihlášení k Vašemu účtu.

?Kdy obdržím osvědčení o vykonání zkoušky?

Zkouška podléhá schválení, které proběhne v den zkoušky, nejpozději v následující pracovní den. Po schválení zkoušky obdržíte e-mailem oznámení o jejím výsledku.

V případě úspěšného složení zkoušky bude přílohou e-mailu i osvědčení o vykonání zkoušky.

?Nepřišlo mi osvědčení o vykonání zkoušky.

Osvědčení o vykonání zkoušky Vám bylo po schválení zasláno e-mailem. Všechna Vaše získaná osvědčení máte k dispozici i na portále ČBA EDUCA po přihlášení k Vašemu účtu. Můžete nám ale také napsat na podpora@cbaeduca.cz, a my Vám pomůžeme osvědčení najít, nebo Vám ho pošleme znovu.

?Co když u zkoušky neuspěji?

Zkoušku můžete skládat opakovaně. Rezervujete si nový termín zkoušky, uhradíte poplatek za zkoušku a přijdete zkoušku složit znovu. Nový termín a přihlášku naleznete v části ZKOUŠKY / TERMÍNY ZKOUŠEK.

?Co si mám představit pod pojmem distanční forma zkoušky?

Představte si, že na zkoušku nemusíte dojíždět do místa zkoušky, tedy do prostor akreditované osoby, ale můžete ji skládat např. z domova nebo na pracovišti. POZOR, stále však platí, že se jedná o zkoušku pod dohledem zkušební komise. Podmínkou je proto klidná uzavřená místnost, kterou lze monitorovat pomocí video chatu, stabilní internetové připojení a technické vybavení.

?Může distanční zkoušku skládat v jedné místnosti více účastníků najednou?

V tuto chvíli NE. V jedné místnosti může být pouze jeden účastník zkoušky.

?Mohu u Vás všechny zkoušky skládat distančně?

Ano, distanční formou můžete skládat všechny typy zkoušek, ale pouze v českém jazyce.

?Jak se mohu na distanční zkoušku přihlásit?

Přihlásit se můžete stejně jako na prezenční zkoušku v systému ČBA EDUCA. V záložce ZKOUŠKY / TERMÍNY ZKOUŠEK si zvolte TYP ZKOUŠKY, který potřebujete složit, a vyberte si termín, který má v kolonce Město uvedeno Distanční zkouška. Vyplňte elektronickou přihlášku. Přihlášení na termín zkoušky Vám bude potvrzeno e-mailem.
Než se však na distanční zkoušku přihlásíte, přesvědčte se, že Vám nechybí potřebné vybavení a jste schopni splnit podmínky jejího provádění.

?Jaké budu k distanční zkoušce potřebovat technické vybavení?

Nezbytnou podmínkou je mít k dispozici stabilní internetové připojení a 2 různá elektronická zařízení, jedno ke složení zkoušky a druhé pro audiovizuální kontrolu průběhu zkoušky ze strany zkušební komise.
Zkoušku budete skládat v aplikaci ČBAexam, kterou si budete muset nainstalovat. Podmínkou pro její správnou funkčnost je operační systém Windows 10. Proto doporučujeme PC nebo notebook se systémem Windows.
Zařízení pro audiovizuální přenos je ideálně mobil, tablet nebo notebook. Podmínkou je, aby zařízení mělo funkční kameru a mikrofon a nainstalovanou aplikaci MS Teams potřebnou pro audiovizuální přenos (video chat). Na tomto zařízení musíte mít přístup do portálu ČBA EDUCA nebo k e-mailové schránce uvedené v portálu ČBA EDUCA, abyste mohli rozkliknout pozvánku (odkaz) k video chatu.

?Jak zjistím, jestli můj počítač pracuje na operačním systému Windows 10 nebo vyšším?

Klikněte na ikonu Okno úplně vlevo na dolní liště vašeho PC. Klikněte pravým tlačítkem myši na dlaždici Tento počítač (případně Průzkumník) a otevře se Vám nabídka, kde zvolíte možnost Vlastnosti. Pokud se možnost Vlastnosti neobjeví, stiskněte nejprve volbu Další. Zde je uvedeno, jaký operační systém využívá Váš PC (verze systému Windows).

?Nemám na PC operační systém Windows 10 či vyšší, mohu se i tak na zkoušku přihlásit?

Pokud máte nižší verzi Windows, než je doporučeno, nemůžeme Vám zaručit hladký průběh zkoušky. V případě technických problémů by se jednalo o překážku na Vaší straně a termín zkoušky by Vám propadl, proto doporučujeme obstarat si zařízení vhodné pro konání distanční zkoušky (např. si jej vypůjčit).

?Mohu distanční zkoušku skládat na zařízení iOS?

NE, protože aplikace ČBAexams je vyvinuta a testována pro operační systém Windows 10.

?Když distanční zkoušku skládám na svém zařízení, potřebuji nějaký speciální software?

Ano, musíte mít nainstalovanou aplikaci ČBAexams. Nejpozději den před zkouškou se na zařízení, na němž budete skládat zkoušku, přihlaste do portálu ČBA EDUCA, kde v záložce APLIKACE naleznete odkaz ke stažení aplikace ČBAexams. Postupujte podle instrukcí, aplikaci ČBAexams si stáhněte, nainstalujte a ověřte její funkčnost tím, že si v nainstalované aplikaci vyzkoušíte krátký test (na výsledku testu nezáleží). Ověření funkčnosti se Vám následně promítne jak do hlavičky aplikace (Funkčnost: Ověřena), tak se propíše do portálu ČBA EDUCA. Při zkoušce je nezbytně nutné, abyste měli stabilní internetové připojení.

?Jakými přihlašovacími údaji se budu registrovat v aplikaci ČBAexams?

Přihlašovací údaje do aplikace jsou stejné jako Vaše přihlašovací údaje do portálu ČBA EDUCA

?Jak funguje aplikace ČBAexams?

Aplikace ČBAexams Vás připojí k serveru ČBA EDUCA chráněným připojením a umožní Vám složit zkušební test. Aplikace také před zkouškou ověří, že v PC nejsou spuštěny jiné nedovolené programy a nejsou připojeny další přídavné obrazovky nebo jiná zobrazovací zařízení. Po dobu konání zkoušky předává aplikace na server informace o dění v PC, na kterém se skládá zkouška a odesílá na server printscreeny obrazovky.

?Mohu aplikace ČBAexams po zkoušce odinstalovat?

Ano, aplikace je potřeba pouze pro skládání zkoušky distanční formou. Informace o Vašem testu po zkoušce naleznete v portálu ČBA EDUCA v záložce Zkoušky/Mé zkoušky.

?Jak budu při zkoušce komunikovat se zkušební komisí?

Pro komunikaci se zkušební komisí budete potřebovat aplikaci MS Teams. Tu si prosím nainstalujte nejpozději den před zkouškou do zařízení, které budete využívat k video chatu. Pokyny pro instalaci naleznete v pozvánce ke zkoušce nebo na portálu ČBA EDUCA v záložce APLIKACE. Pokud máte možnost, vyzkoušejte si s někým hovor, abyste si byli jisti, že Vám funguje kamera i mikrofon. Při zkoušce je nezbytně nutné, abyste měli stabilní internetové připojení.

?Jak se přihlásím do aplikace MS Teams?

Přístup do video chatu pro spojení se zkušební komisí Vám zajistí odkaz, který obdržíte e-mailem nebo ho můžete získat načtením QR kódu ve svém uživatelském profilu v ČBA EDUCA. Pokud nemáte v zařízení, které budete využívat na audiovizuální přenos přístup do e-mailu, který máte uvedený v systému ČBA EDUCA a na který obdržíte odkaz (např. e-mail do zaměstnání), můžete si zprávu přeposlat na e-mail, který v tomto zařízení využíváte (např. soukromý e-mail).

?Aplikace ČBAexams mi nejde nainstalovat, přestože mám PC s operačním systémem Windows 10. Proč?

Instalaci aplikace ČBAexams může blokovat Váš antivirový program nebo nemáte otevřenou bránu (firewall), abyste mohli do PC instalovat aplikace. Zkontrolujte také, jestli máte administrátorská práva pro instalování programů.

?Jak mám připravit místnost, ve které budu skládat zkoušku?

Je dobré, aby místnost, ve které budete skládat zkoušku, šlo uzavřít tak, aby Vás při zkoušce nikdo nerušil. V místnosti předem vyberte vhodné vyvýšené místo, kam umístíte zařízení, které Vás bude při zkoušce snímat. Vhodné jsou např. police, okenní parapet apod. Zařízení je potřeba umístit tak, aby zkušební komisař po dobu zkoušky viděl Vás, obrazovku počítače, na kterém budete vyplňovat zkušební test, ale také Vaše okolí. Jestliže zkouška probíhá na Vašem pracovišti, nesmí Vás během ní rušit další kolegové a klienti. Je nutné, abyste byli v místnosti po celou dobu konání zkoušky sami.

?Co všechno budu potřebovat u zkoušky?

Budete potřebovat zařízení (PC), na kterém budete skládat zkoušku, jiné zařízení, pomocí kterého budete komunikovat se zkušební komisí (mobilní telefon). Dále si ke zkoušce připravte doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas), čistý papír, tužku a základní kalkulačku (pozor: není dovoleno využívat kalkulačku na mobilním telefonu).

?Jak vlastně zkouška probíhá?

Začátek zkoušky: V den distanční zkoušky, nejpozději 15 minut před jejím začátkem Vám přijde na e-mail link pro připojení se k online schůzce v aplikaci MS Teams. Tento link bude přístupný také v portálu ČBA EDUCA ve Vašem uživatelském profilu v záložce ZKOUŠKY – DISTANČNÍ ZKOUŠKY - MOJE ZKOUŠKA. Kliknutím na link se nejpozději 15 min před začátkem zkoušky připojte ke schůzce v aplikaci MS Teams a vyčkejte, až se s Vámi spojí zkušební komisař, toto spojení může trvat několik minut. Na druhém zařízení, kde budete skládat zkoušku, vypněte všechny programy a spusťte aplikaci ČBAexams.
Ověření totožnosti: Po přihlášení se do MS Teams vyčkejte na spojení s komisařem. Při distanční zkoušce ověřuje zkušební komisař totožnost účastníků postupně, takže se může stát, že budete na spojení čekat. Zkontrolujete si, že máte zapnutou kameru, zvuk a mikrofon. V průběhu celé zkoušky nesmíte využívat sluchátka ani jiná podobná zařízení ani efekty pozadí.
Po zahájení online spojení Vás zkušební komisař požádá o souhlas se záznamem procesu identifikace a spustí nahrávání. Na identifikaci si připravte platný občanský průkaz, nebo cestovní pas. Jiné doklady totožnosti nemohou být akceptovány. Po úspěšné identifikaci komisař vypne nahrávání a s Vaší pomocí zkontroluje pracovní prostředí a zařízení, na kterém budete zkoušku skládat. Je nutné, abyste byli v místnosti po celou dobu konání zkoušky sami.
Spuštění testu: Jakmile komisař zkontroluje Vaši totožnost a Vaše okolí, zpřístupní Vám zkušební test v aplikaci ČBAexams. Aplikace provede scan vašeho PC a zkontroluje, že nemáte spuštěny nepovolené programy. Jakmile je vše v pořádku, spustí se Vám test.
Průběh zkoušky: V průběhu zkoušky Vám může komisař zadávat pokyny prostřednictvím aplikace ČBAexams nebo pomocí audiovizuálního přenosu. Oznámení, jež se Vám mohou zobrazovat ve spodní části obrazovky aplikace ČBAexams, jste povinni respektovat.
Podmínky zkoušky: Aplikaci ČBAexams ani audiovizuální přenos MS TEAMS nesmíte po dobu zkoušky zavřít. Pokud budete na audiovizuální přenos využívat mobilní telefon, vypněte si vyzvánění. V průběhu zkoušky nesmíte vypínat mikrofon na zařízení, které slouží pro audiovizuální přenos. Předčasné ukončení aplikace či odpojení od audiovizuálního přenosu může být považováno za porušení pravidel zkoušky a můžete být ze zkoušky vyloučen nebo Váš výsledek zkoušky bude vyhodnocen jako „neuspěl“ bez ohledu na automatické vyhodnocení testu. Stejně se bude postupovat v případě, že dojde k přerušení internetového spojení na Vaší straně.

Doporučujeme Vám doplnit na portálu ČBA EDUCA kontakt na Váš mobilní telefon, abychom Vás v případě problémů mohli kontaktovat a řešit s Vámi nastalou situaci.

?Kde bych našel podrobný návod k distanční zkoušce?

Více informací, video návod, návod ve formátu PDF i jednoduchý seznam požadavků pro skládání zkoušek distanční formou najdete na portálu ČBA EDUCA v záložce ZKOUSKY / DISTANČNÍ ZKOUŠKY / PRŮBĚH ZKOUŠKY.

?Fakturace: Mám zaplacenou prezenční zkoušku, ale rád bych skládal zkoušku distančním způsobem. Můžu doplatit pouze rozdíl v ceně obou zkoušek?

Ne, to není možné. Přihlaste se na Vámi vybraný termín distanční zkoušky. Přijde Vám nová faktura, kterou zaplatíte. Nezapomeňte při platbě zadat správný variabilní symbol. Poté nám prosím napište na e-mail podpora@cbaeduca.cz a my Vám vrátíme platbu za neuskutečněnou prezenční zkoušku.

?Co se stane, když nesplním závěrečný test?

Na splnění závěrečného testu máte neomezený počet pokusů.

?Mám splněné dva certifikáty na různé dva typy pojištění, můžu si udělat pouze následné vzdělávání na jejich kombinaci nebo musím absolvovat dvakrát 15 hodin na každý typ zvlášť?

Zákon přikazuje následné vzdělávání v celkovém rozsahu 15 hodin dohromady za všechny typy odbornosti.

?Co se stane, když mi v průběhu vzdělávání vypadne internet, přijdu o všechnu doposud vykonanou práci?

Vaše práce se v portálu ČBA EDUCA průběžně v reálném čase zálohuje, takže se nemůže stát, že byste ztratili čas.

?Mohu se v kurzu pohybovat, jak chci já, nebo jednotlivé kapitoly nelze přeskakovat a následně se k nim vracet?

Můžete se vybrat, které lekce chcete studovat jako první a které si chcete nechat na později. Pořadí studia jednotlivých lekci je zcela na Vás. Je závěrečný test se Vám zpřístupní až po splnění všech ostatních lekcí.

?Nejde mi spustit závěrečný test!

Nejspíš nemáte splněny podmínky pro jeho spuštění, tj. nemáte úspěšně dokončeny všechny ostatní lekce kurzu.

?Do kdy musím mít Následné vzdělávání splněné?

15 hodin musíte splnit za každý kalendářní rok. Je tedy třeba, abyste je měl splněné do 31. 12. daného roku.

?Pomůžete mi s přípravou na zkoušku?

Ano, po registraci na termín zkoušky můžete využít náš e-learningový kurz. Kurz obsahuje nejenom otázky ke zkouškám, ale i krátké a srozumitelné vysvětlení, přípravné texty a můžete si zde vyzkoušet test. Přístup do e-learningu Vám zašleme po přihlášení na termín zkoušky v záložce ZKOUŠKY / TERMÍNY ZKOUŠEK a uhrazení poplatku za zkoušku.

?Pro koho je E-learning určen a kolik stojí?

E–learningové kurzy slouží jako příprava na zkoušky. Pro účastníky zkoušky jsou ZDARMA.

?Musím před zkouškou absolvovat E-learning?

Ne, nemusíte, k přípravě na zkoušku můžete využít jiný způsob studia.

?Kdo připravoval eLearning?

Na přípravě podkladů k e-learningovým kurzům se podíleli jak odborníci z akademického prostředí (Masarykovy univerzity Brno), tak odborníci z praxe (zaměstnanci a externí spolupracovníci České bankovní asociace).

?Co obsahuje eLearning?

Pro každý typ zkoušky je připraven samostatný e-learning. Kurzy se skládají z několika částí:

 • Studijní texty obsahující základní strukturu a podstatné obsahové náležitosti daného tematického okruhu který odpovídá členění stanovenému v prováděcí vyhlášce ČNB č. 384/2016 Sb.
 • Cvičný zkušební test, který je generován a následně vyhodnocen dle podmínek jako na zkoušce (stanovených v prováděcí vyhlášce)
 • Všechny otázky doplněny o vysvětlení či komentář, který blíže specifikuje, shrnuje nebo upozorňuje na to, která odpověď je správná
 • Soubory pro tisk - otázky k prověření znalostí i k prověření dovedností (otázky k případovým studiím) je možné si vytisknout, a to ve dvou možných variantách:
  • s vyznačenou správnou odpovědí, anebo více odpověďmi (dle konkrétního typu otázky)
  • bez vyznačené správné odpovědi
 • Instruktážní video ke studiu e-learningových kurzů

Podívejte se na ukázku vzdělávání (e-learning) v části ZKOUŠKY / TESTY A OTÁZKY / Připravte se na zkoušku....

?Komu je kurz určen?

 • Kurz je určen pojistníkům a jejich pracovníkům, kteří nabízejí možnost stát se pojištěným ve flotilovém (skupinovém) pojištění.
 • Kurz nemusejí skládat ti, kteří mají platnou zkoušku odborné způsobilosti pro distribuci pojištění příslušného typu. Tabulka souvisejících odborností je uvedena zde níže.

?Pokud mám již osvědčení za úspěšně složenou zkoušku z pojištění, vztahuje se na mně povinnost skládat i kurz Manuál flotilníka?

Povinnosti absolvovat kurz jsou zproštěny ty osoby, které jsou držiteli produktově odpovídající akreditace odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele podle ZDPZ.

A: produktové kategorie kurzu Manuál flotilníka B: uznávané skupiny / kategorie odbornosti či jejich kombinace
Bankopojištění (pojištění schopnosti splácet, pojištění platební karty) I. + (III nebo IV nebo V), případně kombinace č. VII nebo VIII nebo IX
Pojištění motorových vozidel II nebo III nebo IV nebo V nebo VI nebo VII nebo VIII nebo IX
Cestovní pojištění III nebo IV nebo V nebo VI nebo VII nebo VIII nebo IX
Pojištění záruky III nebo IV nebo V nebo VI nebo VII nebo VIII nebo IX
Úrazové pojištění Pokud je distribuováno jako životní pojištění, pak I nebo VI. Pokud je distribuováno jako neživotní pojištění, pak III nebo IV nebo V nebo VI nebo VII nebo VIII nebo IX

?Do kdy musím Manuál flotilníka absolvovat?

18 měsíců od přistoupení pojišťovny, se kterou má pojistník uzavřeno flotilové (skupinové) pojištění, k samoregulačnímu standardu.

?Jakou má kurz platnost?

Kurz je jednorázový, není jej tedy třeba opakovat.

?Co všechno obsahuje kurz Manuál flotilníka?

 • textovou část zaměřenou na:
  • o získání obecných znalostí o regulaci činnosti zprostředkování pojištění
  • o získání znalostí o právní úpravě činnosti nabízení možnosti stát se pojištěným dle § 4 ZDPZ, konkrétně:
   • věcné podmínky a způsob výkonu činnosti
   • personální předpoklady k výkonu činnosti
   • pravidla jednání se zákazníkem
   • informační povinnosti
  • o získání základních informací o konkrétních produktech pojištění, kterých se týká činnost nabízení možnosti stát se pojištěným.
 • závěrečný test k ověření získaných znalostí a dovedností pro činnost nabízení možnosti stát se pojištěným

?Existuje více variant kurzu Manuál flotilníka?

Ano, kurzy jsou rozděleny podle oborových specializací:

 • cestovní pojištění,
 • pojištění motorových vozidel,
 • bankopojištění – schopnost splácet a pojištění k platebním kartám,
 • pojištění záruky,
 • úrazové pojištění,
 • kombinovaná varianta – cestovní pojištění a bankopojištění,
 • kombinovaná varianta - bankopojištění a pojištění záruky,
 • kombinovaná varianta - bankopojištění a pojištění motorových vozidel,
 • kombinovaná varianta - cestovní pojištění, bankopojištění a pojištení záruky,
 • kompletní kurz,
 • obecný kurz – pro všechny ostatní specializace

?Který kurz si mám vybrat?

Informaci o tom, který kurz se Vás týká, získáte u příslušné pojišťovny, se kterou je uzavřeno flotilové pojištění. Pojišťovně pak také musíte doložit Osvědčení.

?Kdy si mám vybrat Obecný kurz?

Obecný kurz je určen pouze těm, kteří si nevybrali ani jednu z nabízených oborových specializací. V každé z nich je totiž obecná část obsažena, a proto by skládání obecného kurzu bylo nadbytečné.

?Co když potřebuji víc odborných specializací?

 • Existuji i kombinované kurzy, např. Kombinovaná varianta kurzu – Cestovní pojištění + bankopojištění
 • Na základě zájmu připravujeme další kombinované varianty

?Co musím splnit, abych získal osvědčení o absolvování kurzu?

Pro získání osvědčení je třeba prostudovat celý obsah kurzu a následně složit závěrečný test. Po úspěšném složení testu je automaticky vygenerováno osvědčení.

?Jak dlouho kurz trvá a lze studium přerušit?

Odhadovaná doba trvání kurzu je 60/120 minut. Kurz lze kdykoliv přerušit a vrátit se k němu později. Při návratu do kurzu uvidíte, ve které části byl naposledy spuštěn.

?Kolik mám pokusů na závěrečný test?

Po prostudování e-learningového kurzu máte k dispozici 5 pokusů na složení závěrečného testu. Pokud se Vám to ani na po páté nepovede, budete muset kurz prostudovat znovu, a poté dostanete k dispozici dalších 5 pokusů.

?Jak velký je soubor testových otázek?

Databáze testových otázek obsahuje vždy nejméně 50 otázek s právě jednou správnou odpovědí, ze kterých se losuje do testu vždy 15 otázek pro případ základní varianty, 18 otázek pro případ dvojkombinace a 22 otázek v případě trojkombinace kurzů.

?Mohu studovat kurz i v mobilní aplikaci?

Ne, studium kurzu Manuál flotilníka se v reálném čase zálohuje, proto je třeba kurz procházet v na portálu www.cbaeduca.cz na zařízení, které je on-line.

?Co se stane, když nesplním závěrečný test?

Na splnění závěrečného testu máte 5 pokusů. Při neúspěšném složení 5 testů je třeba e-learningový kurz projít znova, pak se otevře nový test.

?Jaká je doba platnosti osvědčení za absolvování kurzu?

Doba platnosti osvědčení je neomezená.

?Co se stane, když mi v průběhu studia kurzu vypadne internet, přijdu o všechnu doposud vykonanou práci?

Nepřijdete, Vaše studium se v portálu ČBA EDUCA průběžně v reálném čase zálohuje, takže se po návratu spojení budete moci vrátit přesně tam, kde jste skončili.

?Kdo vytvořil samoreguleční standard, kurz a otázky?

Tvůrcem standardu, kurzu i otázek je Česká asociace pojišťoven ve spolupráci s Evropskou asociací finančního plánování.

?Vyplnil jsem přihlášku na zkoušku a neobdržel jsem fakturu?

Před zpracováním se přihlášky kontrolují, následně se generuje faktura, která je zaslána e-mailem. Tento proces není plně automatický a zpracování probíhá zpravidla v daný pracovní den. Pokud neobdržíte fakturu ani následující pracovní den, prosím, kontaktujte nás na podpora@cbaeduca.cz.

?Na faktuře jsem nenašel variabilní symbol?

Variabilní symbol je uveden v horní části faktury. Při úhradě vždy uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře. Tady najdete vzor faktury.

?Při platbě jsem omylem neuvedl variabilní symbol, co mám dělat?

V takovém případě nám, prosím, pošlete e-mailem dodatečné informace k platbě, abychom mohli Vaší úhradu spárovat např. s číslem účtu, ze kterého byla úhrada provedena, co bylo uvedeno v poznámce platby apod..

?Jaké je číslo účtu na úhradu faktury?

Platební údaje jsou:

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ92 2010 0000 0026 0120 7954
SWIFT: FIOBCZPPXXX

Při úhradě vždy uvádějte variabilní symbol.

?Proč jsem obdržel fakturu na 0Kč?

Po zpracování Vaší přihlášky Vám zašleme Zálohovou fakturu. Při platbě nezapomeňte uvést správný variabilní symbol a dodržet termín splatnosti. Tato faktura není daňový doklad.

Po přijetí platby Vám zašleme Fakturu k platbě, kde je sice uvedena fakturovaná částka, ale zároveň je zde uvedeno: „K úhradě: 0,00 Kč", protože byla uhrazena záloha. Tato faktura se nehradí.

Po složení zkoušky Vám zašleme Řádnou fakturu (faktura po dodané službě), kde je uvedeno: „Fakturovaná částka celkem: 0,00 Kč" a také „K úhradě: 0,00 Kč". Tato faktura se nehradí.

?Kdo připravuje otázky ke spotřebitelským úvěrům?

Soubor otázek ke spotřebitelským úvěrům včetně odpovědí a jejich vyhodnocení připravuje a pravidelně aktualizuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě ustanovení § 69 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Do ČBA EDUCA jsou tyto otázky importovány s využitím technického formátu xml, v němž byl soubor otázek zveřejněn na webových stránkách ČNB.

S ohledem na udělenou akreditaci jsme ze strany ČNB informováni prostřednictvím datové schránky pokaždé, když dojde k jakékoli změně v souboru zkouškových otázek. Zaručujeme, že každá taková ohlášená změna bude v zákonné lhůtě 30 dnů zapracována do podkladů zveřejňovaných na našich stránkách.

?Kdo připravuje otázky ke kapitálovým trhům?

Soubor otázek ke kapitálovým trhům včetně odpovědí a jejich vyhodnocení připravuje a pravidelně aktualizuje Česká národní banka ve spolupráci s Ministerstvem financí na základě ustanovení § 14f zákona č. 204/2017 Sb., o spotřebitelském úvěru. Do ČBA EDUCA jsou tyto otázky importovány s využitím technického formátu xml, v němž byl soubor otázek zveřejněn na webových stránkách ČNB.

S ohledem na udělenou akreditaci jsme ze strany ČNB informováni prostřednictvím datové schránky pokaždé, když dojde k jakékoli změně v souboru zkouškových otázek. Zaručujeme, že každá taková ohlášená změna bude v zákonné lhůtě 30 dnů zapracována do podkladů zveřejňovaných na našich stránkách.

?Kdo připravuje otázky k penzím?

Soubor zkouškových otázek k penzím připravuje akreditovaná osoba (Česká bankovní asiciace) na základě požadavků daných v § 3 Vyhlášky o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu č. 215/2012.

?Co dělat, když mám pocit, že otázka je nejasná nebo odpověď je nesprávná?

Vaše připomínky k samotným zkouškovým otázkám (nebo výběru správných odpovědí) bohužel nemůžeme přímo zapracovat, neboť Česká bankovní asociace není odpovědna za podobu souboru zkouškových otázek, který je připravován Českou národní bankou ve spolupráci s Ministerstvem financí. Velmi si jich ale ceníme a zahrneme je do průběžných návrhů na změny a doporučení, které České národní bance k souboru zkouškových otázek předkládáme.

?Chci poradit e-mailem nebo po telefonu

Ať už nám píšete nebo telefonujete, buďte si prosím vědomi, že pro rychlé vyřešení Vašeho konkrétního požadavku je důležité, abyste nám poskytli dostatek informací.
Zajímá nás hlavně:

 • kdo jste – Vaše celé jméno
 • co potřebujete – čím podrobněji a přesněji nám popíšete situaci, kterou chcete vyřešit, tím lépe
 • jak se s Vámi můžeme spojit – Vaše e-mailová adresa a Váš telefon.