e-learningový portál České bankovní asociace

Kapitálový trh

19. června 2018 získala ČBA akreditaci podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění.

Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona (do 3. ledna 2020), splnit všechny osoby poskytující investiční služby.

Na otázku „Které činnosti při poskytování investičních služeb vyžadují složení odborné zkoušky podle ZPKT?“ davá odpověď dokument ČNB.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky samotné

Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT)
Vyhláška 319/2017 Sb. o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Odborná způsobilost podle ZPKT se prokazuje:

  • vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání (prokazovaní všeobecných znalostí nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb).
  • osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 14f ZPKT (prokazovaní odborných znalostí a dovedností nezbytných pro jednání se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb)

Zkoušku je možné skládat pouze u akreditovaných osob. Platnost zkoušky je časově neomezena.

Dle zákona ZPKT rozlišujeme dva typy odborných zkoušek:

  • KT I. - Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona
  • KT II. - Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkající se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona

První typ zkoušky obsahuje zúžený rozsah nástrojů se kterými může pracovat investiční zprostředkovatel. Druhy typ obsahuje plný rozsah nástrojů, jedná se o Souhrnnou zkoušku (tento typ zkoušky zahrnuje i oblast KT I.).

Zkoušky podle ZPKT se někde označují jako zkoušky z INVESTIC.

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Ceník

Uvedená cena je konečná. ČBA je plátcem DPH.

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ9220100000002601207954
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL: Uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře