e-learningový portál České bankovní asociace

Pojištění

Provádění zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) zatím není možné. Zkouškové termíny budou vyhlášeny v návaznosti na vydání příslušných sad zkouškových otázek a pokynů upravujících vytváření zkouškových testů. Sady zkouškových otázek vydává ČNB a zveřejňuje je na svých stránkách, akreditované osoby mají povinnost tyto otázky používat beze změn a výjimek.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky samotné

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Cena zkoušky je 880,- Kč s tím, že tento poplatek zahrnuje nejen cenu za zkoušku samotnou, ale i přístup k přípravným e-learningovým materiálům na portálu ČBA EDUCA a do mobilní aplikace umožňující offline přípravu.

Cena je uvedena bez DPH ve výši 21% a je konečná. ČBA je plátcem DPH.

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ9220100000002601207954
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL: Uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře