e-learningový portál České bankovní asociace

Pojištění

Provádění zkoušek odborné způsobilosti podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) zatím není možné. Zkouškové termíny budou vyhlášeny v návaznosti na vydání příslušných sad zkouškových otázek a pokynů upravujících vytváření zkouškových testů. Sady zkouškových otázek vydává ČNB a zveřejňuje je na svých stránkách, akreditované osoby mají povinnost tyto otázky používat beze změn a výjimek.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky samotné

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.