e-learningový portál České bankovní asociace

Pojištění

19. června 2019 získala ČBA adreditaci k pořádání odborných zkoušek podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

Akreditovanou odbornou zkoušku musí do 2 let od nabytí účinnosti zákona (do 1.12.2020) složit všechny osoby nabízející a zprostředkující pojištění nebo zajištění.

Zákony a předpisy, které upravují povinnost prokazování odbornosti a zkoušky samotné

Odborná způsobilost podle zákona č. 170/2018 Sb. znamená doložení:

 • získání všeobecných znalostí – vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání
 • získání odborných znalostí a dovedností – osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle § 56 zákona č. 170/218 Sb.
 • prohlubování odborných znalostí a dovedností – osvědčením o absolvování následného vzdělávání
  • jedná se o nově zavedenou povinnost absolvovat vzdělávání v rozsahu alespoň 15 hodin ročně u akreditované osoby
  • absolvování následného vzdělávání je povinné v každém kalendářním roce, poprvé v roce následujícím po vykonání odborné zkoušky

Zkoušku je možné skládat pouze u akreditovaných osob.

Dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění rozlišujeme 9 typů zkoušek:

 • I. ZP Životní pojištění
 • II. PMV Pojištění motorových vozidel
 • III. NOP Neživotní občanské pojištění
 • IV.NPP Neživotní pojištění podnikatelů
 • V.PVPR Pojištění velkých pojistných rizik
 • VI. KZP PMV Kombinace I.+II.
 • VII. KZP NOP Kombinace I.+III.
 • VIII. KZP NPP Kombinace I.+IV.
 • IX. KP Souhrnná zkouška na pojištění (I.+V.)

Každá vyšší zkouška v oblasti neživotního pojištění (II. – V.) v sobě zahrnuje všechny zkoušky nižší, více se dozvíte v části FAQ.

Pro všechny typy zkoušek bylo vydáno dohromady 1461 otázek ze znalostí a 100 případových studií (každá studie obsahuje vždy 5 otázek z dovedností), celkem tedy 1961 otázek.

Platnost osvědčení je časově neomezena.

Zkušební řád

Zkušební řád ve tvaru PDF.

Ceny zkoušek

Ceník

Uvedená cena je konečná. ČBA je plátcem DPH.

Banka: Fio banka
Číslo účtu: 2601207954/2010
IBAN: CZ9220100000002601207954
SWIFT: FIOBCZPPXXX
VARIABILNÍ SYMBOL: Uvádějte variabilní symbol uvedený na faktuře