e-learningový portál České bankovní asociace

Pojištění – následné vzdělávání

Kurzy následného vzdělávání jsou v ČBA EDUCA připraveny jako obsahově kompletní materiály, které zahrnují celý stanovený rozsah podle typu zkoušky včetně podrobnějšího vysvětlení některých problematických nebo zajímavých pasáží.

Správný kurz si vyberete snadno. Kurzy odpovídají svými názvy typu zkoušky, kterou máte složenou.

Ke každému typu zkoušky je připraven jeden e-learningový kurz, který:

  • zahrnuje všechny potřebné tematické celky rozdělené do několika lekcí,
  • je rozdělen do více lekcí, kde každá má předepsanou časovou dotaci a podmínky absolvování,
  • splňuje požadovaný celkový rozsah 15 hodin,

Po absolvování celého kurzu na Vás bude čekat krátký test, po jehož úspěšném složení Vám bude automaticky vystaveno osvědčení. Osvědčení splňuje všechny zákonné náležitosti a budete ho mít k dispozici v ve svém uživatelském profilu.

Další informace se dozvíte zde.